Уголовный кодекс 2000 года


Для корректного отображения страниц сайта рекомендуем установить один из более современных браузеров. КРИМІНАЛЬНИЙ Уголовный кодекс 2000 года ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ГЛАВА I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання, що підлягають застосуванню до осіб, які вчинили злочини. Підстави кримінальної відповідальності Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння. ГЛАВА II МЕЖІ ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ Стаття 4. Чинність Кримінального кодексу щодо діянь, вчинених на території Усі особи, які вчинили злочини на територіїпідлягають відповідальності на підставі цього Кодексу. Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, уголовный кодекс 2000 года згідно з чинними законами і міжнародними не підсудні в кримінальних справахв разі вчинення цими особами злочину на територіївирішується дипломатичним шляхом. Чинність Кримінального кодексу щодо діянь, вчинених за межами Громадяниякі вчинили злочини за межамипідлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо вони притягнуті до кримінальної відповідальності або віддані до суду на території. На тих же підставах несуть відповідальність перебуваючі особи без громадянства, які вчинили злочини за межами. Якщо названі особи за вчинені злочини зазнали покарання за кордоном, суд може відповідно пом'якшити призначене їм покарання або повністю звільнити винного від відбування покарання. Чинність кримінального закону в часі Злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв під час вчинення цього діяння. Закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має. ГЛАВА III ПРО ЗЛОЧИН Стаття 7. Поняття злочину Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не являє суспільної небезпеки. Вчинення злочину умисно Злочин визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. Вчинення злочину з необережності Злочин визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, уголовный кодекс 2000 года повинна була і могла їх передбачити. Відповідальність неповнолітніх Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років. Неосудність Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати своїх дій або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру. Не підлягає покаранню також особа, яка вчинила злочин в стані осудності, але уголовный кодекс 2000 года винесення судом вироку захворіла на душевну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. До такої особи за призначенням суду можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після одужання вона може підлягати покаранню. Відповідальність за злочин, вчинений в стані сп'яніння Особа, яка вчинила злочин в стані сп'яніння, не звільняється від кримінальної відповідальності. Суд, незалежно від призначеного кримінального покарання, може направити на примусове лікування особу, засуджену за злочин, вчинений на грунті алкоголізму чи наркоманії. Примусове лікування цих осіб провадиться, залежно від міри кримінального покарання, відповідно у місцях позбавлення волі або спеціальних медичних закладах. Крайня необхідність Стаття 17. Відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин Готуванням до злочину визнається підшукання або пристосування засобів чи знарядь або інше умисне створення умов для вчинення злочину. Замахом на злочин визнається умисна дія, уголовный кодекс 2000 года спрямована на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Покарання за готування до злочину і за замах на злочин призначається за законом, який передбачає відповідальність за даний злочин. Призначаючи покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності дій, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру і причини, через які злочин не було доведено до кінця. Добровільна відмова від вчинення злочину Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, коли фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. Співучасть Співучастю визнається умисна спільна участь двох або більше осіб у вчиненні злочину. Співучасниками злочину, поряд з виконавцями, визнаються організатори, підмовники і пособники. Виконавцем визнається особа, уголовный кодекс 2000 года безпосередньо вчинила злочин. Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його вчиненням. Підмовником визнається особа, яка схилила до вчинення злочину. Пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і уголовный кодекс 2000 года вчинення злочину, сліди злочину або предмети, добуті злочинним шляхом. Ступінь і характер участі кожного з співучасників у вчиненні злочину повинні бути враховані судом при призначенні покарання. ГЛАВА IV ПРО ПОКАРАННЯ Стаття 22. Мета покарання Покарання не має на меті завдавати фізичних страждань або принижувати людську гідність. Види покарань До осіб, які вчинили злочини, можуть застосовуватись такі основні покарання: 1 позбавлення волі ; 4 виправні роботи без позбавлення волі; 5 позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю; 6 штраф; 7 громадська догана. До військовослужбовців строкової служби може також застосовуватися покарання у вигляді направлення в дисциплінарний батальйон. Крім основних покарань, до засуджених можуть застосовуватися такі додаткові покарання: 1 конфіскація майна; 3 позбавлення батьківських прав. Виправні роботи без позбавлення волі Виправні роботи без позбавлення волі призначаються на строк і відбуваються відповідно до вироку суду або за місцем роботи засудженого, або в інших місцях, що визначаються органами, які відають застосуванням виправних робіт, але в районі проживання засудженого. Із заробітку засудженого до виправних робіт без позбавлення волі провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, але не більше 20 процентів. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене судом на строк до п'яти років як основне або додаткове покарання. Це покарання може бути призначено у випадках, коли за характером вчинених винним злочинів по посаді або при занятті певною уголовный кодекс 2000 года суд уголовный кодекс 2000 года неможливим збереження за ним права займати певні посади або займатися певною діяльністю. Штраф Заміна штрафу позбавленням волі і позбавлення волі штрафом не уголовный кодекс 2000 года. Предмети, що не підлягають конфіскації, не можуть бути вилучені і при стягненні штрафу. Громадська догана Громадська догана полягає в публічному висловленні судом догани винному з доведенням про це в необхідних випадках до відома громадськості через пресу або іншим способом. Конфіскація майна Конфіскація майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є особистою власністю засудженого. Суд повинен вказати у вироку, чи конфіскується все майно засудженого чи його частина; в останньому разі суд повинен зазначити, яка частина майна конфіскується, або перелічити предмети, які конфіскуються. Задоволення претензій за рахунок конфіскованого майна Конфіскуючи майно, держава не відповідає за борги і зобов'язання, що обтяжують майно, якщо вони виникли після того, як вжили заходів до охорони майна, і при тому без згоди органу, який вжив заходів до охорони цього майна. Щодо претензій, які належить уголовный кодекс 2000 года за рахунок конфіскованого майна, держава відповідає тільки в межах активу, додержуючи черговості задоволення претензій, передбаченої цивільним і цивільно-процесуальним законодавством. Позбавлення батьківських прав Позбавлення батьківських прав може бути застосовано як додаткове покарання лише у випадках, коли судом встановлено зловживання цими правами з боку винного. Поновлення в батьківських правах можливе лише в порядку, передбаченому. ГЛАВА V ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ І ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ Стаття 39. Загальні начала призначення покарання Стаття 40. Обставини, що пом'якшують відповідальність При призначенні покарання обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються: 1 відвернення винним шкідливих наслідків вчиненого злочину або добровільне відшкодування завданої втрати чи усунення заподіяної шкоди; 2 вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих або сімейних обставин; 3 вчинення злочину під впливом погрози чи примусу або в силу матеріальної чи іншої залежності; 4 вчинення злочину під впливом великого душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями уголовный кодекс 2000 года 5 вчинення злочину при захисті від суспільно небезпечного посягання, хоч і з перевищенням меж необхідної оборони; 6 вчинення злочину неповнолітнім; 7 вчинення злочину жінкою уголовный кодекс 2000 года стані вагітності; 8 щире розкаяння або уголовный кодекс 2000 года з повинною, а також сприяння розкриттю злочину. При призначенні покарання суд може враховувати і інші пом'якшуючі обставини. Обставини, що обтяжують відповідальність При призначенні покарання обставинами, що обтяжують відповідальність, визнаються: 1 вчинення злочину особою, що раніше вчинила якийсь злочин. Суд вправі, залежно від характеру першого злочину, не визнати за ним значення обтяжуючої обставини; 2 вчинення злочину організованою групою; 3 вчинення злочину з використанням підлеглого або іншого залежного стану особи, щодо якої вчинено злочин; 4 вчинення злочину з корисливих або інших низьких мотивів; 5 заподіяння злочином тяжких наслідків; 6 вчинення злочину щодо малолітнього, старого або особи, яка перебуває в безпорадному стані; 7 підмовлення неповнолітніх до вчинення уголовный кодекс 2000 года або залучення неповнолітніх до участі в злочині; 8 вчинення злочину з особливою жорстокістю або знущанням з потерпілого; 9 вчинення злочину з використанням умов громадського лиха; уголовный кодекс 2000 года вчинення злочину загальнонебезпечним способом; 12 вчинення нового злочину особою, яка була уголовный кодекс 2000 года на поруки, на протязі строку поручительства або на протязі одного року після закінчення цього строку. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів Якщо особу визнано винною у вчиненні двох або більше злочинів, передбачених різними статтями кримінального закону, ні за один з яких її не уголовный кодекс 2000 года засуджено, суд, призначивши покарання окремо за кожний злочин, остаточно визначає покарання за їх сукупністю шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань у межах, встановлених статтею закону, яка передбачає більш суворе покарання. Уголовный кодекс 2000 года основного покарання може бути приєднано будь-яке з додаткових покарань, передбачених статтями закону, що встановлюють відповідальність за ті злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною. За тими ж правилами уголовный кодекс 2000 года покарання, коли після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання, відбуте повністю чи частково за першим вироком. Призначення покарання за кількома вироками Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання, вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком. При складанні покарань у порядку, передбаченому цією статтею, загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання. При складанні покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання не повинен перевищувати десяти років, а за злочини, по яких законом допускається призначення позбавлення волі на строк більше десяти років, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років. При складанні різновидних основних покарань застосовуються такі положення: г штраф у поєднанні з іншими видами покарання виконується самостійно. Різновидні додаткові покарання у всіх випадках виконуються самостійно. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом Уголовный кодекс 2000 года, враховуючи виняткові обставини справи та особу винного і визнаючи необхідним призначити йому покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перейти до іншого, більш м'якого виду покарання, може допустити таке пом'якшення з обов'язковим зазначенням його мотивів. Відстрочення виконання вироку військовослужбовцеві або військовозобов'язаному у воєнний час У воєнний час виконання вироку про позбавлення волі, винесеного щодо військовослужбовця уголовный кодекс 2000 года військовозобов'язаного, який підлягає уголовный кодекс 2000 года чи мобілізації, може бути судом відстрочене до закінчення воєнних дій з направленням засудженого в діючу армію. Суд може в цих випадках відстрочити виконання і додаткових покарань. В разі вчинення особою, щодо якої виконання вироку було відстрочено, нового злочину, суд приєднує до нового покарання раніш призначене за правилами, передбаченими в статті 43 цього Кодексу. Зарахування попереднього ув'язнення При засудженні до інших мір покарання суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити від нього засудженого. Давність притягнення до кримінальної відповідальності Особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минули такі строки: п'ять років з дня вчинення злочину, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк не більше п'яти років; десять років з дня вчинення злочину, за який згідно з законом може бути призначено більш суворе покарання, ніж позбавлення волі строком на п'ять років. Перебіг давності переривається, якщо до скінчення зазначених у законі строків особа вчинить новий злочин, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк більше двох років. Обчислення давності в цьому разі починається з уголовный кодекс 2000 года вчинення нового злочину. Перебіг давності зупиняється, коли особа, яка вчинила злочин, скриється від слідства або суду. В цих випадках перебіг давності відновлюється з моменту затримання особи або явки її з повинною. При цьому особу не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо від часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років і давність не була уголовный кодекс 2000 года вчиненням нового злочину. Питання уголовный кодекс 2000 года застосування давності до особи, що уголовный кодекс 2000 года злочин, за який згідно з законом може бути призначеновирішується судом. Якщо суд не визнає можливим застосувати давність. Давність виконання обвинувального вироку Обвинувальний вирок не виконується, якщо його не було виконано в такі строки, рахуючи з дня набрання вироком законної сили: 1 один рік - при засудженні до покарання не більш суворого, ніж виправні роботи або направлення в дисциплінарний батальйон; 2 3 п'ять років - при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років; 4 десять років - при засудженні до більш суворого покарання, ніж позбавлення волі строком на п'ять років. Обчислення давності в разі вчинення нового злочину починається з моменту його вчинення, а в разі ухилення від відбуття покарання - з моменту з'явлення для відбуття покарання або з моменту затримання засудженого, що переховувався. При цьому обвинувальний вирок не може бути виконано, якщо від часу його винесення минуло п'ятнадцять років і давність не була перервана вчиненням нового злочину. Питання про застосування давності до особи, засудженої довирішується судом. Якщо суд не визнає можливим застосувати давність. Звільнення уголовный кодекс 2000 года кримінальної відповідальності і від покаранняможе бути звільнено від кримінальної відповідальності, коли буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене діяння втратило характер суспільно небезпечного або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. Особу, яка вчинила злочин, може бути звільнено від покарання, коли буде визнано, що в силу наступної бездоганної поведінки уголовный кодекс 2000 года чесного ставлення до праці цю особу уголовный кодекс 2000 года час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. Звільнення від відбування покарання Звільнення засудженого від відбування покарання, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання в порядку амністії та помилування, може застосовуватись тільки судом у випадках і в порядку, зазначених у законі. Погашення судимості Такими, що не уголовный кодекс 2000 года судимості, визнаються: 1 особи, звільнені від покарання в силу статей 49 і 50 цього Кодексу; 2 особи, які відбули покарання в дисциплінарному батальйоні або достроково звільнені з нього, а також військовослужбовці, що відбули покарання у вигляді тримання на гауптвахті взамін виправних робіт; 3 особи, умовно засуджені, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину ; 4 особи, засуджені до громадської догани, штрафу, позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю або виправних робіт, якщо протягом одного року з дня відбуття покарання вони не вчинять нового злочину; 5 6 особи, засуджені до позбавлення волі на уголовный кодекс 2000 года понад три роки, але не більше шести років, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання основного і додаткового не вчинять нового злочину; 7 особи, засуджені до позбавлення волі на строк понад шість років, але не більше десяти років, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання основного і додаткового не вчинять нового злочину; При обчисленні строків погашення судимості не враховується додаткова міра покарання у вигляді позбавлення батьківських прав. Якщо засуджений до позбавлення волі після відбуття ним покарання зразковою поведінкою і чесним ставленням до уголовный кодекс 2000 года довів своє виправлення, то за клопотанням громадських організацій або суд може зняти з нього судимість до скінчення зазначених у цій статті строків. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ГЛАВА II ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ Стаття 81. Розкрадання державного або шляхом крадіжки Таємне викрадення державного або крадіжка - карається позбавленням волі на строк до трьох років або. Уголовный кодекс 2000 года, вчинена повторно або за попереднім зговором групою осіб, - карається позбавленням волі на строк до шести років з конфіскацією майна або без конфіскації. Крадіжка, вчинена у великих розмірах або особливо уголовный кодекс 2000 года рецидивістом, - Стаття 82. Розкрадання державного або шляхом грабежу Відкрите викрадення державного або грабіж - карається позбавленням волі на строк до чотирьох уголовный кодекс 2000 года або. Грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений за попереднім зговором групою осіб чи повторно, - карається позбавленням волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без конфіскації. Грабіж, вчинений у великих розмірах або особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 83. Розкрадання державного або шляхом шахрайства Заволодіння державним або шляхом обману чи зловживання довір'ям шахрайство - карається позбавленням волі на строк до трьох років або. Шахрайство, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб, - карається уголовный кодекс 2000 года волі на строк до уголовный кодекс 2000 года років з конфіскацією майна або без конфіскації. Шахрайство, уголовный кодекс 2000 года завдало великої шкоди державі чи громадській організації або вчинене особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 86. Розбій з метою розкрадання державного або Напад з метою заволодіння державним абопоєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства розбій ,- карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без конфіскації. Спричинення майнової шкоди шляхом обману або зловживання довір'ям Спричинення майнової шкоди державі уголовный кодекс 2000 года громадській організації шляхом обману або зловживання довір'ям, при відсутності ознак розкрадання, - карається або позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, державного чи Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, цінного майна, яке завідомо належить державі або громадській організації, - карається. Злочинно-недбале ставлення до охорони державного або Злочинно-недбале ставлення особи, якій доручено зберігання або охорону державного чидо своїх обов'язків, що потягло розкрадання, пошкодження або загибель цього майна у великих розмірах, при відсутності ознак службового злочину, - карається. ГЛАВА III ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ'Я, ВОЛІ І ГІДНОСТІ ОСОБИ Стаття 93. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах Умисне вбивство: а з корисливих мотивів; б з хуліганських мотивів; в вчинене у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку; г двох або більше осіб; д жінки, яка завідомо для винного була в стані вагітності; е вчинене з особливою жорстокістю або способом, небезпечним для життя багатьох осіб; ж вчинене з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення, а так само поєднане з згвалтуванням; з вчинене особливо небезпечним рецидивістом або особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 95 - 97 цього Кодексу, - Стаття 94. Умисне вбивство Умисне вбивство, вчинене без вказаних у статті 93 цього Кодексу ознак, - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини Умисне вбивство матір'ю своєї дитини під час пологів або зараз же після пологів - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони Вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або. Вбивство з необережності Вбивство з необережності - карається позбавленням волі на строк до трьох років або. Доведення до самогубства Доведення до самогубства або до спроби вчинити самогубство особи, що перебуває в матеріальній або іншій залежності від іншої особи, шляхом жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської уголовный кодекс 2000 года - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Доведення до самогубства або до спроби вчинити самогубство внаслідок систематичного цькування чи наклепу з боку особи, від якої потерпілий не був у матеріальній або іншій залежності, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Погроза вчинити вбивство Погроза вчинити вбивство, при наявності реальних підстав побоюватися виконання цієї погрози, - Стаття 102. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, що не є небезпечним для життя, але таке, що спричинило тривале порушення функцій будь-якого органу або інший тривалий розлад здоров'я без наслідків, зазначених у статті 101 цього Кодексу, - карається позбавленням волі на строк до чотирьох років. Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, - карається позбавленням волі на строк до двох років або. Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження - карається позбавленням уголовный кодекс 2000 года на строк до одного року або виправними роботами на той же уголовный кодекс 2000 года. Умисне легке тілесне ушкодження Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк. Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених в уголовный кодекс 2000 года 1 цієї статті, - карається виправними роботами на строк до шести місяців уголовный кодекс 2000 года або громадською доганою. Побої і мордування Умисне нанесення удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю, - карається виправними роботами на строк до шести місяців або або громадською доганою. Ті самі діяння, що носять характер мордування, - караються позбавленням волі на строк до трьох років. Незаконне проведення аборту Незаконне проведення лікарем аборту - карається або громадською доганою. Проведення аборту особою, що уголовный кодекс 2000 года має спеціальної медичної освіти, - карається позбавленням волі на строк до двох років. Незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад здоров'я або смерть, - карається позбавленням волі на строк до шести років. Примушування жінки до вчинення аборту Примушування жінки до вчинення аборту, якщо внаслідок цього аборт був проведений, - карається виправними роботами на строк до одного року або громадською доганою. Залишення в небезпеці Завідоме залишення без допомоги особи, що перебуває в небезпечному для життя становищі і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав можливість подати їй допомогу, а так само, якщо він сам поставив потерпілого в небезпечне для життя становище, - карається. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть особи, залишеної без допомоги, або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до двох років. Неподання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя становищі Неподання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя становищі, при можливості подати уголовный кодекс 2000 года допомогу або незаявлення про таке становище особи належним установам чи особам, якщо внаслідок цього сталася смерть або тяжкі тілесні ушкодження, - карається або громадською доганою. Неподання допомоги хворому особою медичного персоналу Неподання без поважних причин допомоги хворому особою медичного персоналу, яка зобов'язана, згідно з встановленими правилами, подати таку допомогу, якщо це завідомо для медичного працівника могло спричинити тяжкі наслідки для хворого, - карається або громадською доганою. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Ухилення від сплати аліментів на утримування дітей Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримування дітей аліментіва так само злісне ухилення батьків від утримування неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк. Зловживання опікунськими правами і залишення підопічних дітей без нагляду і допомоги Використання опіки з корисливою метою уголовный кодекс 2000 года шкоду підопічному заняття житлової площі, використання майна, яке залишилося після смерті батьків, тощо або залишення підопічних дітей без нагляду і необхідної матеріальної допомоги - карається. Ухилення від сплати коштів на утримування непрацездатних батьків Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду уголовный кодекс 2000 года на утримування непрацездатних батьків - карається виправними роботами на строк до одного року або громадською доганою. Примушування жінки до статевого зв'язку Примушування жінки до статевого зв'язку особою, щодо якої жінка є матеріально або по службі залежною, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, - караються позбавленням волі на уголовный кодекс 2000 года до восьми років. Розбещення неповнолітніх Вчинення розпутних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - Стаття 123. Незаконне позбавлення волі Незаконне позбавлення волі - карається. Те саме діяння, вчинене способом, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Викрадення чужої дитини Викрадення або підміна чужої дитини з корисливою метою, з помсти або з інших уголовный кодекс 2000 года мотивів - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Образа Образа, тобто умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, - карається або громадською доганою. Порушення недоторканності житла громадян Незаконний обшук, незаконне виселення або інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, вчинені- караються позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той уголовный кодекс 2000 года строк або громадською доганою. Перешкодження законній діяльності профспілок Перешкодження законній діяльності - карається виправними роботами на строк до одного року або позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років. Відмова в прийомі на роботу вагітної жінки Відмова в прийомі жінки на роботу з мотивів вагітності або відмова в прийомі на роботу матері, яка має грудну дитину, а так само зниження заробітної плати або звільнення жінки з роботи з тих же мотивів - караються або позбавленням права займати певні посади на строк до двох років. Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми, - карається позбавленням волі на строк до чотирьох років. Перешкодження уголовный кодекс 2000 года релігійних обрядів Перешкодження відправленню релігійних обрядів, оскільки вони не порушують громадського порядку і не супроводжуються замахом на права громадян, - карається виправними роботами на строк до шести місяців або громадською доганою. ГЛАВА V ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН Стаття 140. Крадіжка Таємне викрадення крадіжка - карається позбавленням волі на строк. Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому, а так само вчинена за попереднім зговором групою осіб або повторно, - карається позбавленням волі на строк з конфіскацією майна або без конфіскації. Крадіжка, вчинена особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 141. Грабіж Відкрите викрадення грабіж - карається позбавленням волі на строк або. Грабіж, поєднаний з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, уголовный кодекс 2000 года з погрозою застосування такого насильства, а так само грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений за попереднім зговором групою осіб чи повторно, - карається позбавленням волі на строк з конфіскацією майна або без конфіскації. Грабіж, вчинений особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 142. Розбій Напад з метою заволодінняпоєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства розбій- карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без конфіскації. Розбій, вчинений за попереднім зговором групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій з метою заволодіння державним, громадським чи або бандитизм, - Розбій, поєднаний уголовный кодекс 2000 года спричиненням тяжких тілесних ушкоджень або вчинений особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 143. Шахрайство Заволодіння або набуття права на майно шляхом обману чи зловживання довір'ям шахрайство - карається. Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, а так само вчинене за попереднім зговором групою осіб або повторно, уголовный кодекс 2000 года карається позбавленням волі на строк з конфіскацією майна або без конфіскації. Шахрайство, вчинене особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 145. Умисне знищення або пошкодження Умисне знищення або пошкодженнящо завдало значної шкоди потерпілому, - Умисне знищення або пошкодженнявчинене шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, чи таке, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, - ГЛАВА VI ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати і проїзних квитків Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо підроблених знаків поштової оплати, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркірувальних або друкарських машин, уголовный кодекс 2000 года також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних і на провіз вантажів документів - карається позбавленням волі на строк до двох років. Порушення правил по боротьбі з хворобами і шкідниками рослин Уголовный кодекс 2000 года правил, встановлених з метою боротьби з хворобами і шкідниками рослин, що спричинило тяжкі наслідки, - карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом. Потрава посівів і пошкодження насаджень караються. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів Проведення вибухових робіт з порушенням правил, що встановлені з метою охорони рибних запасів, уголовный кодекс 2000 года карається виправними роботами на строк до уголовный кодекс 2000 года місяців або. ГЛАВА VIII ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ Стаття 173. Завідомо незаконний арешт, затримання або привід Завідомо незаконний арешт - карається позбавленням волі на строк до одного року. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід - карається виправними роботами на строк до одного року. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо небезпечного державного злочину або такого іншого тяжкого злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років і більшеабо поєднане з штучним створенням доказів обвинувачення, - карається позбавленням волі на строк до восьми уголовный кодекс 2000 года. Примушення давати показання Примушення давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка провадить дізнання або попереднє слідство, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Те саме діяння, поєднане з застосуванням насильства або із знущанням з особи, яку допитують, - карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років. Винесення суддями завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови Винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до восьми років. Завідомо неправдивий донос Завідомо неправдивий донос суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину - карається. Завідомо неправдиве показання Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або уголовный кодекс 2000 года неправдивий висновок експерта, дані при проведенні дізнання, попереднього слідства або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем в тих же випадках, - караються. Розголошення даних попереднього слідства або дізнання Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, що провадила дізнання, даних попереднього слідства або дізнання - карається виправними роботами на строк до одного року або. ГЛАВА IX ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ Стаття 188. Опір представнику влади або представнику громадськості, який охороняє громадський порядок Опір представнику влади при виконанні ним службових обов'язків або представнику громадськості, який охороняє громадський порядок, - Те саме діяння, поєднане з насильством або з примушенням до виконання явно незаконних вимог, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Образа представника влади або представника громадськості, який охороняє громадський порядок Уголовный кодекс 2000 года образа представника влади при виконанні ним службових обов'язків або з приводу виконання їх, а також вчинення таких же дій щодо представника громадськості, який охороняє громадський порядок, - Стаття 191. Самовільне присвоєння влади або звання Самовільне присвоєння влади або званняпоєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, - карається. Викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток Викрадення, а також умисне знищення, пошкодження або утаювання офіціальних чи приватних документів, штампів або печаток, що знаходяться на державних або громадських підприємствах, в установах та організаціях, вчинене з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк або. Ті самі діяння, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів і печаток, - караються позбавленням волі уголовный кодекс 2000 года строк до трьох років. Викрадення у громадян паспорта або іншого важливого особистого документа - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк або. Підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених документів Підробка посвідчення або іншого документа, який видається державним або громадським підприємством, установою чи організацією уголовный кодекс 2000 года який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут такого документа, а так само виготовлення підроблених штампів або печаток державних чи громадських підприємств, установ або організацій з тією ж метою або збут їх - караються позбавленням волі на строк до двох років або. Використання завідомо підробленого документа - Стаття 198. Самоуправство Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється іншою особою або державним чи громадським підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, - уголовный кодекс 2000 года виправними роботами на строк до одного року або або громадською доганою. Незаконне користування емблемами і знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Незаконне користування емблемами і розпізнавальними знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також найменуванням Червоного Хреста і Червоного Півмісяця - карається виправними роботами на строк до одного року або. Незаконне підняття Державного прапора на річковому або морському судні Підняття Державного прапора на річковому або морському судні без права на цей прапор - Стаття 202. Порушення правил користування радіоустановками на суднах Порушення правил користування радіоустановками як на суднахтак і на іноземних суднах, що знаходяться у водах- карається позбавленням волі на строк до двох років або. Неподання допомоги судну і особам, що зазнали лиха Неподання допомоги капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним, його екіпажеві та його пасажирам, а так само зустрінутим на морі чи іншому водному шляху особам, що зазнали лиха, якщо він міг подати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу та пасажирів, - карається позбавленням волі на строк до двох років. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також і місця свого відправлення та призначення, незважаючи на змогу подати ці відомості, - уголовный кодекс 2000 года виправними роботами на строк до трьох місяців або. Пошкодження морського телеграфного кабеля Необережне пошкодження морського телеграфного кабеля, якщо воно викликало або могло викликати перерву телеграфного сполучення, - карається виправними роботами на строк до шести місяців або. ГЛАВА X ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО ЗДОРОВ'Я Стаття 207. Знищення і зруйнування пам'яток культури Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам'яток культури - карається позбавленням волі на строк до трьох років або або. Держання домів розпусти і звідництво Держання домів розпусти або звідництво для розпусти - Стаття 212. Глум над могилою Глум над могилою, а так само викрадення предметів, що знаходяться в могилі чи на могилі, - караються позбавленням волі на строк до уголовный кодекс 2000 года років. Порушення діючих на транспорті правил Порушення діючих на транспорті правил охорони порядку і безпеки руху, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або або. Порушення правил безпеки гірничих робіт Порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або. Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до восьми років. Порушення правил при проведенні будівельних уголовный кодекс 2000 года Порушення при проведенні будівельних робіта також порушення правил експлуатації будівельних механізмів, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк або. Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Уголовный кодекс 2000 года правил безпеки на вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах Порушення виробничо-технічної дисципліни або правил, що забезпечують безпеку виробництва на вибуховонебезпечних підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк. Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до десяти уголовный кодекс 2000 года. Ті самі діяння, якщо вони спричинили людські жертви або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на уголовный кодекс 2000 года. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин Розкрадання вогнестрільної зброїбойових припасів до неї або вибухових речовин - Те саме діяння, вчинене шляхом розбійного нападу, або повторно, або за попереднім зговором групою осіб, чи особливо небезпечним рецидивістом, - Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів, якщо це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк. Незаконна пересилка легкозаймистих або їдких речовин Незаконна пересилка поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо це спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років або. Незаконне лікарювання Заняття лікарюванням як професією, здійснюване особою, яка не уголовный кодекс 2000 года належної медичної освіти, якщо це спричинило розлад здоров'я або смерть, - карається позбавленням волі на строк до трьох років. Порушення правил по боротьбі з епідеміями Порушення обов'язкових правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення заразних захворювань, - карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними роботами на той же строк або. ГЛАВА XI ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ Стаття 231. Поняття військового злочину Військовими злочинами визнаються передбачені цією главою злочини проти встановленого порядку несення військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними учбових зборів. Співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій статті, тягне відповідальність за відповідними статтями цієї глави. Непокора а Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а так само інше умисне невиконання наказу - карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років. Невиконання наказу а Невиконання наказу начальника, вчинене при відсутності ознак, вказаних у пункті "а" статті 232 цього Кодексу, - карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до трьох років. Опір начальникові або уголовный кодекс 2000 года його до порушення службових обов'язків а Опір начальникові, а також іншій особі, що виконує покладені на неї обов'язки по військовій службі, або примушення їх до порушення цих обов'язків - карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років. Погроза начальникові а Погроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або нанесенням побоїв начальникові в зв'язку уголовный кодекс 2000 года виконанням ним обов'язків по військовій службі - карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до трьох років. Насильницькі дії щодо начальника а Нанесення тілесних ушкоджень або побоїв начальникові в зв'язку з виконанням ним обов'язків по військовій службі - карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років. Самовільна відлучка а Самовільна відлучка з частини або з місця служби військовослужбовця строкової служби, а так само нез'явлення його в строк уголовный кодекс 2000 года поважних причин на службу при увільненні з частини, при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад одну добу, але не більше трьох діб, або хоч і менше доби, але вчинена повторно протягом трьох місяців, - караються направленням в дисциплінарний батальйон на строк від трьох місяців до двох років. Самовільне залишення частини або місця служби а Самовільне залишення частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а так само нез'явлення його в строк без поважних причин на службу при увільненні з частини, при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки уголовный кодекс 2000 года з лікувального закладу тривалістю понад три доби - караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років. Самовільне залишення частини або місця служби особою офіцерського складу чи військовослужбовцем надстрокової служби, а так само нез'явлення їх в строк на службу без поважних уголовный кодекс 2000 года тривалістю понад десять діб - караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти років. Дезертирство а Дезертирство, тобто залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а так само нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене військовослужбовцем строкової служби, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Самовільне залишення частини в бойовій обстановці Самовільне залишення частини або місця служби в бойовій уголовный кодекс 2000 года, незалежно від тривалості, - карається.

комментарий:

комментарий
 

Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, либо причинившая значительный ущерб потерпевшему, - наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, либо штрафом в размере от шестидесяти до восьмидесяти минимальных заработных плат.